Nog steeds geen of­fi­ci­ë­le in­for­ma­tie…

Times of Suriname - - BIN­NEN­LAND -

Ter­wijl er angst en pa­niek ont­staat in de Nic­ke­ri­aan­se sa­men­le­ving, komt de com­mu­ni­ca­tie erg traag op gang. Van­uit het CO­VID-19 Ma­na­ge­ment­team is er geen me­de­de­ling ge­daan van een be­smet ge­val in Nickerie. Po­gin­gen van de me­dia in Nickerie om er het fij­ne van te we­ten, lie­pen op niets uit. De lei­ding van het MMC ver­wijst naar het CO­VID-19 Ma­na­ge­ment­team voor meer in­for­ma­tie. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.