Al­le af­de­lin­gen com­mis­sa­ri­aat Nickerie naar nieuw pand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Al­le af­de­lin­gen van het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat Nickerie zijn in­tus­sen in het nieu­we ge­bouw. Dis­tricts­com­mis­sa­ris Nisha Kur­ban-Ba­boe zegt in ge­sprek met Ti­mes of Su­ri­na­me dat al­le af­de­lin­gen goed ge­ac­com­mo­deerd zijn. Het goed ge­mo­ti­veerd per­so­neel zal zijn dien­sten nu van­uit het nieu­we com­mis­sa­ri­aat aan­bie­den aan de ge­meen­schap. Voor Kur­banBa­boe is het heel aan­ge­naam om sa­men met haar per­so­neel te wer­ken en men­sen te ont­van­gen en van dienst te zijn. Nu kun­nen zij in een heel aan­ge­na­me ruim­te wor­den ont­van­gen. Na de of­fi­ci­ë­le ope­ning werd een aan­vang ge­maakt met de ver­hui­zing. Die is al rond. Het nieu­we ge­bouw geeft een prach­tig aan­blik aan NieuwNic­ke­rie. Het ge­bouw wordt ge­zien als ‘Het Pa­leis van Nickerie’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.