Kreeft 22 ju­ni tot 21 ju­li

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je zou het con­tact met men­sen, die wei­nig po­si­tiefs te mel­den heb­ben, moe­ten be­per­ken of zelfs af­bre­ken. Ver­geef een per­soon die je eens on­recht heeft aan­ge­daan en die hier al lang spijt van heeft, ook al heeft hij of zij dat nooit te­gen je ge­zegd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.