Do­den­tal co­ro­na­vi­rus stijgt naar 6013

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

BILTHOVEN ­ Het of­fi­ci­ë­le aan­tal do­den door het co­ro­na­vi­rus in Ne­der­land is ge­ste­gen naar 6013. Zon­dag heeft het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu (RIVM) 2 nieu­we mel­din­gen van sterf­ge­val­len bin­nen­ge­kre­gen. Het wer­ke­lij­ke aan­tal do­den ligt ho­ger, om­dat niet ie­der­een wordt ge­test. Bo­ven­dien wor­den sterf­ge­val­len soms pas na een tijd door­ge­ge­ven.

In Ne­der­land­se zie­ken­hui­zen zijn 4 nieu­we pa­ti­ën­ten op­ge­no­men van­we­ge het co­ro­na­vi­rus, waar­mee dat aan­tal stijgt naar 11.789. Ook die ge­ge­vens ko­men soms wat la­ter bin­nen.

Er zijn 239 nieu­we per­so­nen ge­meld die po­si­tief ge­test zijn op CO­VID-19, waar­mee het to­taal uit­komt op 47.574.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.