Nog 96 co­ron­a­pa­ti­ën­ten op in­ten­si­ve ca­re

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROTTERDAM - Het aan­tal co­ron­a­pa­ti­ën­ten dat op een in­ten­si­ve­c­are­af­de­ling ver­blijft, is nu 96. Dat is een pa­ti­ënt min­der dan vrij­dag. Er lig­gen op het ogen­blik 549 men­sen om an­de­re re­de­nen op de ic, zes meer dan een dag eer­der. Dit meldt het Lan­de­lijk Co­ör­di­na­tie­cen­trum Pa­ti­ën­ten Sprei­ding (LCPS). “Drie we­ken na de ver­soe­pe­ling van de maat­re­ge­len blijft de in­stroom van nieu­we CO­VID­pa­ti­ën­ten op de IC min­der dan 5 per dag, dat is een gun­stig te­ken”, al­dus voor­zit­ter Ernst Kui­pers van het Lan­de­lijk Net­werk Acu­te Zorg za­ter­dag.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.