Dou­a­ne vindt 151 mil­joen eu­ro aan co­ca­ï­ne

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROTTERDAM - De Dou­a­ne heeft za­ter­dag tij­dens een con­tro­le in de Rot­ter­dam­se ha­ven ruim 2020 ki­lo co­cai­ne on­der­schept. De drugs za­ten ver­stopt in een con­tai­ner ge­la­den met ba­na­nen. De straat­waar­de van de­ze par­tij co­ca­ï­ne is ruim 151 mil­joen eu­ro. De con­tai­ner was af­kom­stig uit Ecu­a­dor en be­stemd voor een be­drijf in Honga­rije. De ont­van­ger heeft ver­moe­de­lijk niets met de smok­kel te ma­ken, meldt het Open­baar Mi­nis­te­rie. Het HARC-team, een sa­men­wer­kings­ver­band van Dou­a­ne,

FIOD, Zee­ha­ven­po­li­tie en het Open­baar Mi­nis­te­rie in Rotterdam heeft de zaak ver­der in on­der­zoek. De drugs zijn in­mid­dels ver­nie­tigd.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.