Mexi­ca­nen aan­ge­hou­den bij vondst drugslab

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

HERWIJNEN - De po­li­tie heeft za­ter­dag­och­tend een groot drugslab op­ge­rold in Herwijnen (Gel­der­land). Daar­bij zijn twee Mexi­caan­se man­nen en een Ne­der­land­se man aan­ge­hou­den. Eer­der was er in­for­ma­tie bij de po­li­tie bin­nen­ge­ko­men dat op de lo­ca­tie drugs wer­den ge­pro­du­ceerd. Een spe­ci­aal in­ter­ven­tie­team van de po­li­tie deed om 05.00 uur ’s och­tends een in­val op het ter­rein aan de Blokland­weg. In het ont­dek­te drugslab werd ver­moe­de­lijk crystal meth ge­maakt, al­dus de po­li­tie. Het lab wordt ont­man­teld door spe­ci­a­lis­ten bij de po­li­tie.

Vo­ri­ge maand wer­den er in Oost-Ne­der­land meer­de­re van dit soort drugslabs aan­ge­trof­fen. Op 10 mei ge­beur­de dat in Ach­ter-Drempt, op 25 mei in Wil­lem­s­oord. Daar wer­den toen een Co­lom­bi­aan, Ame­ri­kaan en Mexi­caan aan­ge­hou­den. Op 26 mei wer­den drie Mexi­caan­se man­nen ver­oor­deeld tot zes jaar ge­van­ge­nis­straf voor be­trok­ken­heid bij groot­scha­li­ge pro­duc­tie en be­zit van drugs in een be­drijfs­pand in Wa­te­rin­gen. Zij wa­ren in fe­bru­a­ri vo­rig jaar aan­ge­hou­den in het lab.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.