Mo­ge­lij­ke ont­voe­ring in Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - De Am­ster­dam­se re­cher­che doet on­der­zoek naar een mo­ge­lij­ke ont­voe­ring van een per­soon vrij­dag­avond uit een wo­ning in Am­ster­damNoord. De po­li­tie heeft daar­bij ook de Ex­plo­sie­ven Oprui­mings­dienst (EOD) in­ge­zet.

“We doen vol­op on­der­zoek en heb­ben nog geen goed beeld over wat er zich heeft af­ge­speeld. Uit on­der­zoeks­be­lang doen we geen in­hou­de­lij­ke me­de­de­lin­gen”, zegt een woord­voer­der van de po­li­tie. Ze laat we­ten dat de EOD is in­ge­zet in ver­band met een mo­ge­lijk ex­plo­sief, maar kan hier ook niet meer over zeg­gen.

In Ne­der­land zijn we­ke­lijks ont­voe­rin­gen in het cri­mi­ne­le cir­cuit. Slechts een deel van de­ze ont­voe­rin­gen be­reikt de po­li­tie, om­dat slacht­of­fers vaak geen aan­gif­te doen en be­trok­ke­nen niet naar de po­li­tie stap­pen.

Een ont­voe­ring die veel aan­dacht kreeg was die van Gi­no Hee­ren (18) en Rien de Ko­ning (42) in Bre­da in 2016. De da­ders eis­ten bij­na een ton los­geld.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.