Man in Est­land opent vuur Twee do­den en drie ge­won­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EST­LAND - Een 32-ja­ri­ge man in Est­land heeft za­ter­dag ogen­schijn­lijk wil­le­keu­rig het vuur ge­o­pend op men­sen. De ver­dach­te schoot twee men­sen dood en ver­wond­de er drie, on­der wie twee kin­de­ren van 3 en 5 jaar oud. Dat maak­ten de Est­se au­to­ri­tei­ten zon­dag be­kend.

De schiet­par­tij vond plaats in het wes­ten van het land, vlak­bij het plaats­je Li­hu­la. De man reed daar met een au­to te­gen een muur en ont­vlucht­te de plaats van het on­ge­val. Een mo­tor­rij­der die het zag ge­beu­ren volg­de de ver­dach­te. De schut­ter open­de ver­vol­gens het vuur op de mo­tor­be­stuur­der, die ter plaat­se over­leed. Even la­ter schoot de man ook op een au­to. Een vrouw over­leef­de dat niet. De an­de­re drie in­zit­ten­den, een man en de twee kin­de­ren, raak­ten ge­wond. Zij zijn naar het zie­ken­huis ge­bracht. Na een klop­jacht kon de Est­se po­li­tie de ver­dach­te in­re­ke­nen. De man was on­der in­vloed van al­co­hol en had een wa­pen­ver­gun­ning, zo blijkt uit on­der­zoek. Over zijn mo­tief is nog niets dui­de­lijk.

Jü­ri Ra­tas, de pre­mier van Est­land, spreekt van een “tra­gisch in­ci­dent” dat hem “on­ge­lo­fe­lijk triest” maakt.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.