Klui­vert op de ra­dar van Ju­ven­tus

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jus­tin Klui­vert mag dro­men van een over­gang naar Ju­ven­tus, zo meldt de Cor­rie­re del­lo Sport. De Ita­li­aan­se krant schrijft dat Mau­ri­zio Sar­ri, de trai­ner van La Vec­chia Sig­no­ra, zeer ge­char­meerd is van de 21-ja­ri­ge vleu­gel­spits van AS Ro­ma. Sar­ri heeft het plan op­ge­vat om Klui­vert een heu­se me­ta­mor­fo­se te la­ten on­der­gaan, zo schrijft de krant.

Klui­vert, die sinds 2018 in de Ita­li­aan­se hoofd­stad speelt, staat te boek als rechts­be­ni­ge links­bui­ten, maar Sar­ri zou daar ver­an­de­ring in wil­len bren­gen. De oe­fen­mees­ter denkt dat Klui­vert om te tur­nen is in een val­se num­mer ne­gen, zo­als hij dat eer­der deed met Dries Mer­tens bij Na­po­li. Sar­ri werk­te in Na­pels van­af 2015 sa­men met de Bel­gi­sche aan­val­ler en be­sloot hem van­af het sei­zoen 2016-17, toen Gon­za­lo Hi­gu­aín net naar Ju­ven­tus was ver­trok­ken, in de spits te pos­te­ren. Het ex­pe­ri­ment pak­te uit­ste­kend uit: Mer­tens maak­te dat sei­zoen liefst 28 goals in de Se­rie A en speelt nog al­tijd als cen­trum­spits. Het is on­waar­schijn­lijk dat

Ju­ven­tus een gro­te trans­fer­som voor Klui­vert op ta­fel kan leg­gen in tij­den van cri­sis, waar­door een ruil­deal voor de hand ligt. Eer­der kreeg AS Ro­ma de ach­ter­hoe­de­spe­lers Da­nie­le Ru­ga­ni en Cris­ti­an Ro­me­ro aan­ge­bo­den, maar i Gi­al­lo­ros­si heb­ben al zes cen­trum­ver­de­di­gers en heb­ben dat aan­bod af­ge­we­zen. Ju­ven­tus over­weegt nu om de te­rug­koop­clau­su­le van Ro­lan­do Man­dra­go­ra, die in 2018 nog voor twin­tig mil­joen eu­ro werd ver­kocht aan Udi­ne­se, te lich­ten, en de mid­den­vel­der di­rect te be­trek­ken in een ruil­over­een­komst met Klui­vert.

Ju­ven­tus heeft daar­naast al tij­den na­druk­ke­lij­ke be­lang­stel­ling voor Ni­colò Za­ni­o­lo, ploeg­ge­noot van Klui­vert bij AS Ro­ma. Vol­gens de Cor­rie­re ligt het ech­ter niet voor de hand dat het twin­tig­ja­ri­ge top­ta­lent over­stapt naar Tu­rijn. Za­ni­o­lo, die her­stel­len­de is van een af­ge­scheur­de kruis­band, wil het liefst in Ro­me blij­ven en bo­ven­dien vindt Ju­ven­tus zijn vraag­prijs van zes­tig mil­joen eu­ro te hoog. (AD)

De 21-ja­ri­ge vleu­gel­spits van AS Ro­ma, Jus­tin Klui­vert, mag dro­men van een over­gang naar Ju­ven­tus (Foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.