Bay­ern Mün­chen sleu­telt aan deal met Ajax

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bay­ern Mün­chen blijft sleu­te­len aan de komst van Ser­gi­ño Dest. Vol­gens het Duit­se Fuss­bal­lTrans­fers heeft de Duit­se re­cord­kam­pi­oen da­ge­lijks con­tact met de Ajax­tiener.

Door da­ge­lijks ‘per­soon­lij­ke ge­sprek­ken’ te voe­ren met Dest, pro­beert Bay­ern

Mün­chen hem er­van te over­tui­gen de­ze zo­mer voor een Duit­se trans­fer te kie­zen. Al­thans, dat meldt Fuss­bal­lTrans­fers. Naar ver­luidt staan de ‘Bay­ern­ster­ren’ hem met open ar­men op te wach­ten aan de Sä­be­ner Stras­se.

Het ver­haal is be­kend: Bay­ern is al ge­rui­me tijd gein­te­res­seerd in Dest, maar heeft door de fi­nan­ci­ë­le ge­vol­gen van het co­ro­na­vi­rus geen haast. In de tus­sen­tijd wil de ne­gen­tien­ja­ri­ge rechts­back van Ajax graag een stap ho­ger­op ma­ken en slui­mert op de ach­ter­grond be­lang­stel­ling van Pa­ris Saint-Ger­main, FC Bar­cel­o­na en Borus­sia Dort­mund.

Door de co­rona­cri­sis is het nog niet te voor­spel­len hoe­veel Dest moet kos­ten. In Ne­der­land en Duits­land gaan be­dra­gen tus­sen de twin­tig en der­tig mil­joen eu­ro rond. Ajax ver­kocht Ha­kim Ziy­ech al aan Chel­sea, ter­wijl ook And­re On­a­na en Ni­colás Tag­lia­fi­co aan een ver­trek den­ken. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.