Ver­tong­hen op weg naar uit­gang Spurs

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Tot­ten­ham Hot­spur-ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho ligt niet wak­ker van een mo­ge­lijk ver­trek van Jan Ver­tong­hen. Dat ver­moedt oud-in­ter­na­ti­o­nal Alan Smith, die con­sta­teert dat de Belg zijn bes­te ja­ren ach­ter zich heeft lig­gen.

Ver­tong­hen twij­felt over een lan­ger ver­blijf in Noor­dLon­den. Door de Pre­mier Le­a­gue-her­start kan hij zijn con­tract met een maand ver­len­gen, maar zo­als de za­ken er nu voor­staan, ver­trekt hij op 30 ju­ni. “Ver­tong­hen is 33 jaar en zijn bes­te ja­ren lig­gen ach­ter hem”, stelt Smith bij Sky Sports.

“We heb­ben in de laat­ste maan­den van dit sei­zoen al ge­zien dat het Jo­sé Mour­in­ho niet al te veel zal uit­ma­ken als Ver­tong­hen niet be­schik­baar is en met zijn ge­dach­ten al el­ders zit.”

Smith denkt dat Ver­tong­hen voor een bui­ten­lands avon­tuur kiest. “Ver­tong­hen wil zijn car­ri­è­re ge­woon ver­len­gen, mo­ge­lijk in een an­der land. Hij heeft het al ge­had over het le­ren van een nieu­we taal”, zegt hij. “Ik ver­moed dat hij zijn trans­fer niet zal wil­len ris­ke­ren om nog een paar wed­strij­den te spe­len.”

(VP)

Na­po­li heeft Do­ny­ell Ma­len van PSV op zijn ra­dar. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.