Restant Cham­pi­ons Le­a­gue wordt af­ge­maakt in Lis­sa­bon

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Cham­pi­ons Le­a­gue wordt af­ge­maakt in Por­tu­gal. Lis­sa­bon heeft de strijd ge­won­nen van Frank­furt en Mos­kou.

Dat meldt BILD. Mos­kou viel al snel af van­we­ge het ho­ge aan­tal co­ro­na­ge­val­len in Rus­land. Ook Frank­furt grijpt mis om­dat de Duit­se clubs dan een thuis­voor­deel heb­ben. Er zit­ten geen Por­tu­ge­se teams meer in de Cham­pi­ons Le­a­gue en daar­om mag Lis­sa­bon het restant van het mil­jar­den­bal or­ga­ni­se­ren, weet BILD. Op 17 ju­ni zal de UEFA het be­sluit of­fi­ci­eel ma­ken.

Dat er geen Por­tu­ge­se club meer in het toer­nooi zit was niet de eni­ge re­den van de UEFA om voor Lis­sa­bon te kie­zen. Vol­gens BILD vol­doet het land ook aan de po­li­tie­ke ei­sen voor be­las­ting­vrij­stel­ling en het aan­tal be­no­dig­de sta­di­ons. Daar­naast is Por­tu­gal niet zo zwaar ge­trof­fen als de an­de­re lan­den.

Ove­ri­gens wor­den de acht­ste fi­na­les die nog ge­speeld moe­ten wor­den ge­woon af­ge­werkt in het sta­di­on van de thuis­spe­len­de club. Ju­ven­tus treedt dus in Tu­rijn aan te­gen Olym­pi­que Ly­on, dat de eer­ste wed­strijd met 1-0 won. Het is de be­doe­ling dat de Cham­pi­ons Le­a­gue in au­gus­tus wordt af­ge­maakt.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.