Pre­mier Le­a­gue komt met po­si­tief nieuws

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Goed nieuws voor de Pre­mier Le­a­gu­e­clubs: de zes­de en meest re­cen­te test­ron­de bij spe­lers en staf­le­den op het co­ro­na­vi­rus heeft geen po­si­tie­ve re­sul­ta­ten op­ge­le­verd. Al­le 1195 af­ge­no­men tes­ten zijn ne­ga­tief, meld­de de Pre­mier Le­a­gue gis­te­ren.

De zes­de test­ron­de vond plaats op 4 en 5 ju­ni. Al­le be­trok­ke­nen van de twin­tig clubs wor­den in de aan­loop naar de her­vat­ting van de Pre­mier Le­a­gue op 17 ju­ni twee keer per week ge­con­tro­leerd op het co­ro­na­vi­rus. De vijf­de teston­de had één be­smet­ting op­ge­le­verd, bij Tot­ten­ham Hot­spur. Het to­taal aan­tal po­si­tie­ve tes­ten in de En­gel­se com­pe­ti­tie kwam daar­mee op der­tien. De Pre­mier Le­a­gue maak­te

ad­ver­ten­tie vrij­dag de eer­ste drie speel­ron­den voor de her­start van de com­pe­ti­tie open­baar. De eer­ste wed­strijd staat op 17 ju­ni ge­pland, waar­na de du­els el­kaar in rap tem­po op­vol­gen. Li­ver­pool kan in de stads­der­by te­gen Ever­ton de eer­ste lands­ti­tel in der­tig jaar grij­pen, ter­wijl Man­ches­ter Ci­ty in ac­tie komt te­gen Ar­sen­al.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.