Schor­sing na over­tre­den co­ro­na­re­gels

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Zes Chi­ne­se voet­bal­lers van het na­ti­o­na­le On­der 19-team zijn voor zes maan­den ge­schorst om­dat ze zich niet heb­ben ge­hou­den aan de gel­den­de co­ron­a­maat­re­ge­len. Ze had­den zon­der toe­stem­ming het trai­nings­kamp in Shang­hai ver­la­ten om wat te gaan drin­ken. “Het was een ern­sti­ge over­tre­ding van de re­gels die zijn in­ge­voerd om de epi­di­mie on­der con­tro­le te hou­den en ze heb­ben het team zwaar be­na­deeld”, ci­teer­den staats­me­dia de Chi­ne­se voet­bal­bond.

De zes voet­bal­lers mo­gen tot en met 30 no­vem­ber niet uit­ko­men voor het na­ti­o­na­le team en even­min voor hun clubs. Ze krij­gen bo­ven­dien tij­dens de schor­sing geen sa­la­ris uit­be­taald.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.