Dogg wist niet dat hij mocht stem­men

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Voor Snoop Dogg gaat dit jaar een com­pleet nieu­we we­reld open. De rap­per is na­me­lijk van plan om voor het eerst van zijn le­ven te gaan stem­men. “Ik dacht al die ja­ren dat je niet mocht stem­men als je een straf­blad hebt”, ver­tel­de Snoop aan het Ame­ri­kaan­se ra­dio­sta­ti­on Real 92.3. De 48­ja­ri­ge rap­per is sinds zijn mid­del­ba­re­school­tijd on­der meer ver­oor­deeld voor het be­zit van wa­pens en drugs. In­mid­dels is zijn straf­blad ‘schoon­ge­veegd’. In no­vem­ber is Snoop van plan om te­gen de zit­ten­de pre­si­dent Do­nald Trump te stem­men. “We moe­ten het ver­schil ma­ken. Ik kan er niet al­leen maar over pra­ten om ver­vol­gens niets te doen”, al­dus de rap­per, die Trump al meer­de­re ma­len fel be­kri­ti­seer­de.

(Te­le­graaf/ Foto: Festic­ket)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.