Spin­off is best mo­ge­lijk’

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Nu het al­ler­laat­ste sei­zoen van 13 Rea­sons Why op Net­flix staat, val­len de fans in een zwart gat. Ge­luk­kig staat de deur voor een ver­volg toch op een klein kier­tje, zo ver­telt hoofd­rol­spe­ler Dy­lan Min­net­te. Na vier con­tro­ver­si­ë­le sei­zoe­nen, valt het doek de­fi­ni­tief voor 13 Rea­sons Why.

Daar­mee komt ook een ein­de aan het ver­haal van Clay Jen­sen, ge­speeld door Dy­lan Min­net­te. Een mo­ge­lij­ke spin­off staat nog niet in de plan­ning, maar is vol­gens Dy­lan pri­ma mo­ge­lijk. “Ik zou me niet eens kun­nen voor­stel­len hoe dat zou zijn”, zo ver­telt hij in een in­ter­view met

En­ter­tain­ment To­night. “Ik heb geen idee.” Op de vraag of zijn per­so­na­ge dan als­nog te zien zal zijn of dat hij de reeks niet over­leeft, ver­telt hij: “Mis­schien is Clay dan nog wel in de buurt, maar mis­schien ook niet. Ik weet het niet meer.” (RTL Nieuws)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.