7-ja­ri­ge joy­ri­der in VS met broer­tje ver­on­ge­lukt in au­to opa en oma

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een rit­je in de au­to van opa en oma is twee Ame­ri­kaan­se broer­tjes van 6 en 7 jaar oud fa­taal ge­wor­den. De oud­ste zat ach­ter het stuur toen de wa­gen van de weg raak­te, op de kop be­land­de en in brand vloog.

Dat meldt de lo­ka­le po­li­tie­chef aan Ame­ri­kaan­se me­dia. De twee jon­ge­tjes wa­ren op de open­ba­re weg aan het joy­ri­den in de au­to van hun opa en oma. Ze droe­gen geen gor­dels. De jon­ge­tjes raak­ten de macht over het stuur kwijt op een pro­vin­ci­a­le weg in de buurt van de Ame­ri­kaan­se plaats Kansas. De wa­gen ein­dig­de te­gen een boom en vloog in brand. De broer­tjes over­le­den ter plek­ke. De po­li­tie­chef ter plaat­se, An­dy Bell, noemt het in­ci­dent ‘uniek’ maar bo­ven­al ‘hart­ver­scheu­rend’. Vol­gens Bell zorg­de de snel­heid van de au­to er mo­ge­lijk voor dat de wa­gen over de kop vloog.

Er wordt uit­ge­zocht hoe het on­ge­luk pre­cies kon ge­beu­ren. Ook wil­len agen­ten we­ten hoe de jon­ge­tjes aan de au­to kon­den ko­men.

(Waar Maar Raar)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.