Drie ge­won­den

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO – Een lijk­wa­gen, vier per­so­nen­au­to’s en twee pick-ups, wa­ren gis­ter­mid­dag be­trok­ken bij een zwa­re aan­rij­ding op de Wij­den­bosch­brug. Al­le voer­tui­gen zijn zwaar be­scha­digd. Drie per­so­nen raak­ten ge­wond en moesten met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd. Het is niet be­kend hoe de aan­rij­ding heeft plaats­ge­von­den.

Na de aan­rij­ding was de Mo­tor­sur­veil­lan­ce­dienst van re­gio Oost ter plaat­se voor on­der­zoek. In de lijk­wa­gen werd een ba­by­lijk­je naar Com­me­wij­ne ver­voerd. Als ge­volg van de aan­rij­ding raak­te de lijk­wa­gen be­scha­digd aan de rech­ter­kant. De fa­mi­lie­le­den van de over­le­den ba­by ver­voer­den het lijk­je ver­der in een per­so­nen­au­to.

In een per­so­nen­wa­gen, die be­trok­ken was bij de aan­rij­ding, za­ten drie per­so­nen, een zwan­ge­re vrouw, een kind van drie jaar en een jon­ge­da­me, die ge­wond raak­ten. Zij zijn ver­voerd naar het zie­ken­huis. De zwan­ge­re vrouw zei na het ver­keers­on­ge­luk dat haar ba­by niet meer be­woog in haar buik. De­ze wa­gen is com­pleet van al­le zij­den be­scha­digd en moest met de sleep­wa­gen wor­den af­ge­voerd.

Bij de aan­rij­ding was ook een pick-up van de over­heid be­trok­ken; de­ze is zwaar be­scha­digd aan de voor­zij­de en moest ook met de sleep­wa­gen wor­den weg­ge­bracht. De be­stuur­ders van de ove­ri­ge wa­gens moesten naar de voet van de brug rij­den. Daar kre­gen zij ver­der in­struc­ties van de po­li­tie.

Na de aan­rij­ding ont­stond er een ki­lo­me­ters­lan­ge fi­le aan de bei­de zij­den van de brug.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.