Po­li­tie neemt lijk in be­slag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – De po­li­tie heeft het ont­ziel­de li­chaam van een 74-ja­ri­ge man woens­dag, na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie, in be­slag ge­no­men. Com­mis­sa­ris van po­li­tie Ul­rich Tjin Liep Shie be­ves­tigt de in­be­slag­na­me.

Het lijk werd in een wo­ning in Dom­burg aan­ge­trof­fen. In eer­ste in­stan­tie werd ver­moed dat de man zelf­moord had ge­pleegd. De man was in­va­li­de en ver­plaatste zich in een rol­stoel.

Na een on­der­zoek en aan de hand van aan­ge­trof­fen spo­ren, wordt ver­moed dat het niet gaat om zelf­moord. Het ont­ziel­de li­chaam werd daar­om in be­slag ge­no­men, om er­ach­ter te ko­men hoe de per­soon is over­le­den.

De­ze zaak is door de res­sort­po­li­tie over­ge­dra­gen aan de af­de­ling Ka­pi­ta­le De­lic­ten. Het on­der­zoek is nog gaan­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.