Ba­by van vier maan­den door ver­stik­king over­le­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Een ba­by van vier maan­den is don­der­dag ver­moe­de­lijk als ge­volg van ver­stik­king over­le­den. De po­li­tie heeft haar ont­zield li­chaam na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie af­ge­staan aan de na­be­staan­den.

De ou­ders ont­dek­ten don­der­dag­mor­gen dat hun kind­je niet meer leef­de. Zij scha­kel­de de po­li­tie in, die de zui­ge­ling naar de Spoed­ei­sen­de Hulp liet ver­voe­ren. Daar werd ge­con­sta­teerd dat de ba­by al is over­le­den. De ou­ders ver­klaar­den dat het kind­je vijf uur in de och­tend wak­ker was en nog speel­de in haar bed­je. Toen zij na­der­hand een kijk­je na­men, be­woog de ba­by niet meer. Er is geen spra­ke van mis­drijf.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.