Bra­zi­li­aan met steek­ver­won­ding

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Een Bra­zi­li­aan is don­der­dag­avond met steek­ver­won­ding naar de Spoed­ei­sen­de Hulp ge­bracht. Hij had ver­won­din­gen in de buik, maar was wel aan­spreek­baar.

Hij kon ech­ter niet aan­ge­ven wie hem heeft ver­wond en wat de aan­lei­ding is ge­weest.

Het ver­moe­den be­staat dat de man er­gens in Le­bi­do­ti woont. Hij zou van­uit de plaats met een am­bu­lan­ce zijn ver­voerd naar het zie­ken­huis. Bij de po­li­tie werd mel­ding ge­maakt van de steek­par­tij, waar­na zij met een on­der­zoek is be­gon­nen. Het is niet be­kend waar de steek­par­tij zich heeft voor­ge­daan. De po­li­tie is be­zig de ver­dach­te in beeld te bren­gen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.