Broers over­val­len in wo­ning

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Twee broers zijn de­ze week in hun ou­der­lij­ke wo­ning in het dis­trict Wa­ni­ca over­val­len. Vier ge­mas­ker­de ro­vers heb­ben de daad ge­pleegd.

Vol­gens een van de broers wa­ren de cri­mi­ne­len ge­wa­pend met vuist­vuur­wa­pens en een mes. Hij ver­tel­de de po­li­tie dat de ro­vers het die­ven­ij­zer van de zij­deur heb­ben ge­for­ceerd. Zij dron­gen het pand bin­nen en be­dreig­den hen. De aan­ge­ver zei dat de cri­mi­ne­len zijn jon­ge­re broer on­der schot hiel­den; zij wis­ten di­ver­se spul­len in het huis buit te ma­ken. Wat er pre­cies is buit­ge­maakt, kon­den de broers niet aan­ge­ven om­dat hun va­der niet thuis was; het huis be­hoort toe aan de va­der. Bij de po­li­tie is mel­ding ge­maakt van de be­ro­ving in de wo­ning. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.