Ro­vers ver­won­den be­wa­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Acht ro­vers heb­ben een 52-ja­ri­ge man don­der­dag in Pa­ra­ma­ri­bo over­val­len. Zij brach­ten hem ver­won­din­gen toe, waar­door het slacht­of­fer me­disch moest wor­den be­han­deld.

De be­ro­ving is ge­pleegd op de hoek van de Cit­ru­s­laan en Flo­rastraat. De acht cri­mi­ne­len die ge­wa­pend wa­ren met een hou­wer en een eind hout vie­len de be­wa­ker aan.

Zij sloe­gen hem en maak­ten drie hals­ket­tin­gen buit. Na de daad ren­den zij weg. Het slacht­of­fer liep ver­won­din­gen aan zijn voor­hoofd op. Bij de po­li­tie kwam de mel­ding dat er een man met kap­ver­won­ding op de plaats was. Zij ging ter plaat­se waar­bij bleek dat het slacht­of­fer was be­roofd en ver­wond. Het on­der­zoek is nog gaan­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.