Bouw­werk­zaam­he­den toi­let­ten­groep her­vat

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SARAMACCA - De bouw­werk­zaam­he­den van de toi­let­ten­groep voor de kleu­ters van de Open­ba­re School Kam­pong Ba­roe zijn don­der­dag voort­ge­zet. De­ze wor­den in op­dracht van de dis­tricts­com­mis­sa­ris Sar­wan­koe­mar Ra­mai uit­ge­voerd.

De bouw­ploeg on­der lei­ding van Ar­cie­no Red­ja­di­wir­ja van het com­mis­sa­ri­aat is be­last met de uit­voe­ring. Mo­men­teel wordt de bui­ten­wand ge­pleis­terd. Op 17 maart dit jaar werd de eer­ste steen ge­legd voor de bouw van de toi­let­ten­groep naast de kleu­ter­klas­sen.

Su­rin Ram­din van Su­rin Trans­mis­si­on, oud-leer­ling van de­ze school, heeft voor dit pro­ject een do­na­tie over­han­digd aan school­hoofd Jo­hn Singo­sen­to­no. Het school­hoofd deed ter­stond een be­roep op de dis­tricts­com­mis­sa­ris van Saramacca voor zijn me­de­wer­king in de vorm van ar­beid. De bur­ger­va­der zeg­de al­le me­de­wer­king toe en scha­kel­de zijn bouw­ploeg in voor de no­di­ge werk­zaam­he­den. De werk­zaam­he­den wa­ren van­we­ge de to­ta­le lock­down stop­ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.