Stier 21 april - 21 mei

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Mis­schien heb je je huis te vol in­ge­richt en je zou wel eens wat meu­bels de deur uit kun­nen doen. Maar het kan ook be­te­ke­nen dat je pri­o­ri­tei­ten moet stel­len in het da­ge­lijks le­ven. Als vriend(in) ben je een top­per. De­ze dag staat ge­heel in het te­ken van de lief­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.