Vissen 19 fe­bru­a­ri - 20 maart

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Wat je ui­ter­lijk be­treft, dat mag span­nen­der! Zet je ver­le­gen­heid op­zij en durf je­zelf te la­ten zien. Or­ga­ni­seer een week­end­je weg. Niet twij­fe­len, het zal je goed doen. Sta open voor de cre­a­tie­ve kwa­li­tei­ten van jouw on­der­ge­schik­ten en me­de­wer­kers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.