Prin­ses Alexia viert vijf­tien­de ver­jaar­dag

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/RUBRIEK -

DEN HAAG - Prin­ses Alexia, de mid­del­ste doch­ter van ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma, is gis­te­ren vijf­tien jaar ge­wor­den. Ter ge­le­gen­heid van de ver­jaar­dag is een nieu­we foto van Alexia vrij­ge­ge­ven. Die is af­ge­lo­pen Ko­nings­dag voor­af­gaand aan de na­ti­o­na­le toost door fo­to­graaf Pa­trick van Kat­wijk ge­maakt in de tuin van pa­leis Huis ten Bosch.

De prin­ses stal die dag een beet­je de show in een vi­deo­ge­sprek met En­zo Knol. Die knoop­te aan­van­ke­lijk een ge­sprek aan met ko­nin­gin Máxi­ma, maar Alexia nam de con­ver­sa­tie al gauw over en ver­tel­de on­der meer dat ze haar va­der en moe­der “best wel heel goe­de ou­ders” vond.

De prin­ses kwam be­gin de­ze maand in het nieuws toen op Tik Tok film­pjes van haar ver­sche­nen waar­in ze met vrien­din­nen on­der meer de pi­kan­te tekst van Flo Mil­li’s ‘In The Par­ty’ mee play­back­te. Het gro­ve en sek­sis­ti­sche woord­ge­bruik in de ge­ko­zen lied­jes deed hier en daar stof op­waai­en en haal­de ook de in­ter­na­ti­o­na­le me­dia. Te­vens ont­stond er dis­cus­sie over de wij­ze waar­op de op­na­men in de open­baar­heid wa­ren ge­ko­men. Door de prin­ses zelf, of via der­den? Dat is niet op­ge­hel­derd en de Rijks­voor­lich­tings­dienst le­ver­de geen com­men­taar op het voor­val.

Van Alexia, die net als haar zus­sen Ama­lia en Ari­a­ne naar het Sorg­h­vliet gym­na­si­um in Den Haag gaat, is be­kend dat ze zich graag ma­ni­fes­teert op so­ci­a­le me­dia. De speel­ruim­te die haar iets ou­de­re nicht­je de 18-ja­ri­ge Eloi­se heeft, krijgt Alexia naar ver­luidt niet. An­ders dan de oud­ste doch­ter van prins Con­stan­tijn, maakt Alexia ook deel uit van het Ko­nink­lijk Huis en is zij voor­als­nog eer­ste re­ser­ve na prin­ses Ama­lia.

(De Te­le­graaf)

De 15-jair­ge prin­ses Alexia. (Foto: Het Ko­nink­lijk Huis)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.