Agent in New York aan­ge­hou­den van­we­ge nek­klem

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS ­ Een po­li­tie­agent is in New York aan­ge­hou­den van­we­ge het uit­voe­ren van een il­le­ga­le nek­klem bij een ar­res­tant. Het is de eer­ste keer dat een agent wordt aan­ge­klaagd sinds de gou­ver­neur van de staat New York de om­stre­den han­de­ling aan ban­den leg­de. De ar­res­tant ver­loor zijn be­wust­zijn toen de agent zijn ar­men om de nek van de man hield. Het in­ci­dent werd ge­filmd door om­stan­ders. De 39­ja­ri­ge agent gaf zich­zelf aan. Hij is ge­schorst en ris­keert een ge­van­ge­nis­straf van maxi­maal 7 jaar.

De staat nam eer­der de­ze maand maat­re­ge­len na­dat er in New York en de rest van de VS een volks­woe­de uit­brak om de dood van Ge­or­ge Floyd. Hij kwam in Min­ne­a­po­lis om het le­ven na­dat een agent bij­na 9 mi­nu­ten met zijn knie op zijn nek zat.

De New York­se po­li­tie deed al in 1993 de nek­klem in de ban, maar het mid­del werd oog­lui­kend toe­ge­staan en er wer­den geen be­ris­pin­gen voor ge­bruik er­van uit­ge­deeld. In 2014 was er al eens enor­me op­hef. Toen over­leed in New York de zwar­te Ame­ri­kaan Eric Gar­ner kort na­dat hij bij ar­res­ta­tie hard te­gen de grond was ge­werkt. Po­li­tie­man Da­niel Pan­te­leo hield hem te­gen de re­gels in in een wurg­greep. Hij stop­te niet hoe­wel de ver­dach­te nog uit­bracht dat hij geen lucht kreeg. Gar­ner ver­loor het be­wust­zijn en over­leed op weg naar het zie­ken­huis.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.