Bra­zi­li­aan­se pre­si­dent neemt voor het eerst zwar­te mi­nis­ter op in re­ge­ring

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BRAZILIЁ ­ De Bra­zi­li­aan­se pre­si­dent Jair Bol­so­na­ro heeft voor het eerst een zwar­te mi­nis­ter op­ge­no­men in zijn re­ge­ring. Eco­no­mie­pro­fes­sor Car­los Al­bert De­co­tel­li wordt de nieu­we mi­nis­ter van On­der­wijs. Pre­si­dent Bol­so­na­ro kreeg al for­se kri­tiek van­we­ge het ge­brek aan di­ver­si­teit bin­nen zijn re­ge­rings­ploeg.

De 70­ja­ri­ge De­co­tel­li is al de der­de on­der­wijs­mi­nis­ter on­der Bol­so­na­ro. Hij ver­vangt Abra­ham Wein­traub, die vo­ri­ge week moest op­stap­pen na om­stre­den ver­kla­rin­gen op Twit­ter. Op dat so­ci­a­le net­werk deed Wein­traub ra­cis­ti­sche uit­spra­ken en re­la­ti­veer­de hij de wreed­he­den van de na­zi’s. De rech­ters van het Bra­zi­li­aan­se hoog­ge­rechts­hof noem­de hij “oe­nen” die “de ge­van­ge­nis in moe­ten”.

In Bra­zi­lië is ruim de helft van de be­vol­king zwart, maar het land, dat pas in 1888 als laat­ste Ame­ri­kaan­se land de sla­ver­nij af­schaf­te kent nog gro­te ra­ci­a­le on­ge­lijk­heid. De af­ge­lo­pen we­ken laai­de het an­ti­ra­cis­me­pro­test in Bra­zi­lië op na de dood van Ge­or­ge Floyd, die door po­li­tie­ge­weld in de VS om het le­ven kwam.

(HLN)

Pre­si­dent Jair Bol­so­na­ro en de Eco­no­mie­pro­fes­sor Car­los Al­bert De­co­tel­li. (Foto:Dakar-Echo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.