KNVB schrapt Johan Cruijff Schaal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De tra­di­ti­o­ne­le ope­nings­wed­strijd van het voet­bal­sei­zoen om de Johan Cruijff Schaal wordt dit jaar niet ge­speeld.

De KNVB heeft dit du­el ge­schrapt, om­dat er geen kam­pi­oen en ook geen be­ker­win­naar is. Nor­maal ge­spro­ken tref­fen de num­mer 1 van de ere­di­vi­sie en de win­naar van de KNVB-be­ker el­kaar een week voor de start van de com­pe­ti­tie.

Het sei­zoen 2019-2020 werd in maart stil­ge­legd van­we­ge de co­rona­cri­sis en ruim een maand la­ter voor be­ëin­digd ver­klaard. De KNVB riep geen kam­pi­oen uit en wees ook geen de­gra­dan­ten aan. De Eu­ro­pe­se tic­kets wer­den ver­deeld op ba­sis van de rang­lijst zo­als die was toen de com­pe­ti­tie werd stil­ge­legd. De be­ker­fi­na­le tus­sen Fey­en­oord en FC Utrecht kon niet door­gaan en wordt ook niet meer ge­speeld.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.