Ar­sen­al pakt over­win­ning

Times of Suriname - - SPORT - Pier­re­Eme­rick Au­bameyang van Ar­sen­al wordt on­der­uit ge­haald door Jack Step­hens van Sout­hamp­ton. Step­hens kreeg voor de­ze han­de­ling de ro­de kaart. (Foto: EPL)

VOET­BAL - Ar­sen­al is er voor het eerst sinds de her­vat­ting van de Pre­mier Le­a­gue in ge­slaagd om een wed­strijd te win­nen. Na twee ne­der­la­gen op rij was de ploeg van ma­na­ger Mi­kel Ar­te­ta don­der­dag­avond met 0-2 te sterk voor Sout­hamp­ton, een ze­ge die in­ge­leid werd door een be­hoor­lij­ke blun­der van doel­man Alex McCart­hy. Het be­te­kent voor the Gun­ners de eer­ste over­win­ning sinds 7 maart, toen West Ham Uni­ted met 1-0 ver­sla­gen werd.

Ar­sen­al be­gon sterk in Sout­hamp­ton en zag Pier­reE­me­rick Au­bameyang de lat ra­ken. Ui­t­ein­de­lijk stond bin­nen twin­tig mi­nu­ten de ope­nings­tref­fer op het sco­re­bord, al was die voor een groot deel op het con­to te schrij­ven van Sout­hamp­ton-doel­man McCart­hy. Hij treu­zel­de te lang na een te­rug­speel­bal van Jan Bed­na­rek, waar­na hij de bal te­gen Nke­tiah aan schoot. McCart­hy kon de scha­de daar­na niet meer her­stel­len en zag de jon­ge spits de ope­nings­tref­fer aan­te­ke­nen. Nke­tiah kreeg in het slot van de twee­de helft nog een mo­ge­lijk­heid om zijn twee­de van de avond op het sco­re­bord te bren­gen, maar hij maai­de in kans­rij­ke po­si­tie over de bal heen.

In de eer­ste fa­se na rust vie­len er wei­nig hoog­te­pun­ten te no­te­ren. Ar­te­ta bracht met Joe Wil­lock en Sead Ko­la­sinac vers bloed in zijn ploeg, maar zag dat Ar­sen­al ver­zuim­de om door te druk­ken. Sout­hamp­ton bleef daar­door in de wed­strijd en kreeg met nog een kwar­tier op de klok een goe­de mo­ge­lijk­heid via Nathan Red­mond, die de bal in het zij­net schoot. Kort daar­na test­te Sha­ne Long Emi­li­a­no Martí­nez, maar de ver­van­ger van de ge­bles­seer­de Le­no wist het doel schoon te hou­den. Ui­t­ein­de­lijk trok Ar­sen­al de wed­strijd in de slot­fa­se de­fi­ni­tief naar zich toe.

Na een dramatisch­e te­rug­speel­bal van Pier­reE­mi­le

Højb­jerg zag Jack Step­hens zich ge­nood­zaakt om de door­ge­bro­ken Pier­reE­me­rick Au­bameyang naar het gras te wer­ken. Scheids­rech­ter Gra­ham Scott stuur­de Step­hens met een ro­de kaart van het veld. De daar­op­vol­gen­de vrije trap van de in­ge­val­len La­ca­zet­te werd ma­tig ver­werkt door McCart­hy, waar­door Wil­lock de re­bound te­gen de tou­wen kon wer­ken: 0-2. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.