Chelsea geeft Van Gin­kel fraaie be­lo­ning

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mar­co van Gin­kel heeft zijn af­lo­pend con­tract bij Chelsea ver­lengd, zo maakt zijn ma­na­ge­ment­bu­reau Was­ser­man via zijn web­si­te be­kend. De 27-ja­ri­ge mid­den­vel­der heeft zijn hand­te­ke­ning ge­zet on­der een een­ja­ri­ge ver­bin­te­nis bij The Blues, met een op­tie voor nog een sei­zoen. Van Gin­kel re­va­li­deert mo­men­teel van een kruis­band­bles­su­re, die hem al twee sei­zoe­nen aan de kant houdt.

“Ik ben er trots op dat ik, on­danks het feit dat ik er al zo’n lan­ge tijd uit ben, mijn con­tract heb kun­nen ver­len­gen”, zegt Van Gin­kel op de web­si­te van Was­ser­man. Op 8 mei 2018 speel­de hij in dienst van PSV te­gen FC Gro­nin­gen (0-0) zijn voor­lo­pig laat­ste of­fi­ci­ë­le wed­strijd. Sinds­dien houdt een zwa­re knie­bles­su­re hem aan de kant. “Dat de club op­nieuw met mij door wil, geeft mij een boost. Er spreekt ver­trou­wen uit en on­danks dat ik door bles­su­res en wat flin­ke te­gen­sla­gen al een tijd­je langs de kant sta, ziet de club het blijk­baar in mij zit­ten.”

“Het her­stel ver­loopt nu ge­luk­kig voor­spoe­dig, al heb ik de af­ge­lo­pen ja­ren na­tuur­lijk wel wat ge­duld moe­ten heb­ben. Zo­als het er nu naar uit ziet zal ik in ju­li aan­slui­ten bij het On­der 23-team van Chelsea, te­ge­lij­ker­tijd kij­ken we naar even­tu­e­le ver­huurop­ties. Ik kijk er enorm naar uit om straks weer aan de slag te gaan”, zegt de mid­den­vel­der, die de af­ge­lo­pen tijd re­va­li­deer­de op de KNVB-cam­pus in Zeist.

Van Gin­kel, die in 2013 bij Chelsea te­ken­de, is nu een van de langst die­nen­de spe­lers in de se­lec­tie van the

Blues. “Az­pi (aan­voer­der César Az­pi­li­cue­ta, red.) en Lu­cas Pi­a­zon wa­ren er al eer­der dan ik, maar ver­der kom ik zo snel niet op team­ge­no­ten die al lan­ger bij de club zit­ten. Ja, je kunt wel zeg­gen dat dat bij­zon­der is”, stelt hij. Van Gin­kel werd voor­lo­pig drie keer ver­huurd door Chelsea, aan AC Mi­lan, Sto­ke Ci­ty en PSV. De acht­vou­dig Oran­je-in­ter­na­ti­o­nal, die eer­der voor Vi­tes­se uit­kwam, speel­de to­taal twee jaar in Eind­ho­ven, waar hij twee keer kam­pi­oen werd.

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.