Bar­ça hoopt op ruil­deal voor Ndom­bélé

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FC Bar­cel­o­na blijft speu­ren naar aan­win­sten voor het nieu­we sei­zoen. De Ca­ta­la­nen ho­pen de­ze zo­mer Tan­guy Ndom­bélé over te ne­men van Tot­ten­ham Hot­spur, maar dan wel als on­der­deel van een ruil­deal.

Dat meldt The In­de­pen­dent don­der­dag. Hoe­wel Spurs­ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho dins­dag na de 2-0 ze­ge op West Ham Uni­ted te­gen­sprak dat hij in de clinch ligt met

Ndom­bélé, heeft de 23-ja­ri­ge mid­den­vel­der het moei­lijk in zijn eer­ste sei­zoen in de Pre­mier Le­a­gue. Hij kwam tot dus­ver in ne­gen­tien com­pe­ti­tie­du­els in ac­tie, waar­van ze­ven als ba­sis­spe­ler.

Vol­gens de Brit­se krant wil de Fran­se in­ter­na­ti­o­nal al­weer ver­trek­ken bij Tot­ten­ham. Hij staat in de be­lang­stel­ling van Bar­cel­o­na, dat ech­ter met een be­perkt bud­get werkt. Voor de Ca­ta­la­nen is daar­om al­leen een spe­lers­ruil een op­tie. Nél­son Se­me­do of Phi­lip­pe Cou­t­in­ho mag de om­ge­keer­de weg be­wan­de­len. Of Tot­ten­ham daar­aan wil mee­wer­ken, is af­wach­ten. De Lon­de­na­ren be­taal­den vo­rig jaar liefst zes­tig mil­joen eu­ro aan Olym­pi­que Ly­on voor Ndom­bélé, maar Mour­in­ho zou kun­nen be­slui­ten dat het be­ter is om in te stem­men met een transfer. (VP)

Bar­cel­o­na wil zich ver­ster­ken met Tan­guy Ndom­bélé, die mo­men­teel speelt voor Tot­ten­ham Hot­spur. (Foto: AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.