Ori­gi be­schikt niet over kwa­li­tei­ten voor Li­ver­pool

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­ver­pool doet er goed aan om zich de­ze zo­mer van ex­tra krach­ten te voor­zien. Dat laat Ja­mie Car­rag­her op­te­ke­nen in ge­sprek met Sky Sports. Hij is geen fan van Ro­de Dui­vel Di­vock Ori­gi.

De ana­list vindt dat de En­gel­se kam­pi­oen voor­in niet vol­doen­de keu­zes heeft. “De voor­ste drie ho­ren bij de top van Eu­ro­pa. Maar wan­neer een van de­ze spe­lers niet kun­nen voet­bal­len, dan is er di­rect een groot pro­bleem. Daar­om moet de club zich voor­in ver­ster­ken.” Daar­bij moet de club voor­al aan de kwa­li­tei­ten den­ken, stelt Car­rag­her in de En­gel­se pers.

“Di­vock Ori­gi is een le­gen­de in Li­ver­pool, om­dat hij op de mooi­ste mo­men­ten de be­lang­rijk­ste doel­pun­ten heeft ge­maakt. Hij heeft ech­ter niet de kwa­li­tei­ten voor Li­ver­pool. Hij maakt voor mij daar­om geen deel uit van de eer­ste drie.”

(VN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.