Rai­ola koerst met PSV af op nieu­we deal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­der­lecht wil Der­rick Luck­as­sen op­nieuw van PSV hu­ren, zo claimt het Eind­ho­vens Dag­blad. De clubs kij­ken nu sa­men met zaak­waar­ne­mer Mi­no Rai­ola of een nieu­we deal snel te re­a­li­se­ren is on­der voor al­le par­tij­en aan­vaard­ba­re voor­waar­den. De ver­de­di­ger heeft nog een con­tract tot me­dio 2022 in Eind­ho­ven en wil in prin­ci­pe niet te­rug naar PSV. Luck­as­sen werd van­af vo­rig jaar zo­mer door An­der­lecht ge­huurd van de Eind­ho­ve­na­ren. De ver­de­di­ger had een vas­te ba­sis­plaats bij de Bel­gi­sche club en kwam tot op he­den tot 21 wed­strij­den. An­der­lecht was ‘best te spre­ken’ over de in­breng van Luck­as­sen, al­dus het Eind­ho­vens Dag­blad, maar wil­de hem niet de­fi­ni­tief over­ne­men met de koop­op­tie van vijf mil­joen eu­ro. Me­de door de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie bij An­der­lecht kan de club dit be­drag na­me­lijk niet op ta­fel leg­gen. ‘Ver­wacht werd dat de club een po­ging zou doen om hem voor een aan­mer­ke­lijk la­ger be­drag te ko­pen, maar op dit mo­ment is een nieu­we huur­over­een­komst dan toch het sce­na­rio waar­op par­tij­en koer­sen.’ Het is ove­ri­gens geen uit­ge­maak­te zaak dat Luck­as­sen een nieuw con­tract te­kent bij PSV als de ver­huur­pe­ri­o­de wordt ver­lengd.

Rai­ola pro­beert op dit mo­ment een goe­de op­los­sing voor Luck­as­sen en PSV uit te on­der­han­de­len, zo klinkt het. De zaak­waar­ne­mer ziet vol­gens de be­richt­ge­ving kan­sen om de zaak bin­nen af­zien­ba­re tijd vlot te trek­ken. Luck­as­sen ligt sinds de zo­mer van 2017 vast in Eind­ho­ven. De 24-ja­ri­ge stop­per was in sei­zoen 2018/19 al een jaar op huur­ba­sis ac­tief bij het Duit­se Hertha BSC. (VP)

Chelsea heeft zijn vi­zier nu ge­richt op David Ala­ba. De ver­de­di­ger heeft een af­lo­pend con­tract bij Bay­ern Mün­chen. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.