KNVB maakt pro­gram­ma be­kend

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Keu­ken Kam­pi­oen Di­vi­sie zal in het week­end van 28, 29 en 30 au­gus­tus van start gaan. Dat blijkt uit de com­pe­ti­tie­plan­nen die vrij­dag door de KNVB zijn ge­pu­bli­ceerd. De Ere­di­vi­sie be­gint zo­als ver­wacht in het week­end van 12 en 13 sep­tem­ber. Met de da­ta voor de eer­ste wed­strij­den in de Keu­ken

Kam­pi­oen Di­vi­sie wor­den de ver­soe­pe­lin­gen die het ka­bi­net woens­dag be­kend­maak­te ge­bruikt. In eer­ste in­stan­tie leek prof­voet­bal in Nederland voor 1 sep­tem­ber niet mo­ge­lijk, maar dat gaat er nu dus toch van ko­men. Dat blijkt uit de plan­nen van de KNVB, die op de bonds­web­si­te na te le­zen zijn. In het week­end van 4, 5 en 6 sep­tem­ber zijn er in­ter­lands in het ka­der van de Na­ti­ons Le­a­gue, waar­op een week la­ter de Ere­di­vi­sie van start gaat.

Vol­gend sei­zoen zijn er in de Ere­di­vi­sie vier door­de­week­se speel­ron­des: 22/23 de­cem­ber, 12/13/15 ja­nu­a­ri, 26/27/28 ja­nu­a­ri en 13 mei (He­mel­vaarts­dag). De Keu­ken Kam­pi­oen Di­vi­sie wordt be­hou­dens de eer­ste pe­ri­o­de voor­na­me­lijk op vrij­dag ge­speeld. De clubs wil­den in de eer­ste pe­ri­o­de op vrij­dag tot en met dins­dag voet­bal­len en die wens is ge­ho­no­reerd. Op 14 mei staat de laat­ste speel­ron­de in de KKD ge­pland, twee da­gen la­ter wordt de Ere­di­vi­sie af­ge­rond. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.