Ac­teur Dennis Qu­aid in het ge­heim ge­trouwd met Lau­ra Sa­voie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De 66-ja­ri­ge ac­teur Dennis Qu­aid is op 2 ju­ni ge­trouwd met Lau­ra Sa­voie (27), ver­telt de The Pa­rent Tra­pac­teur aan Pe­o­p­le. Het stel trouw­de in San­ta Bar­ba­ra en er wa­ren geen gas­ten aan­we­zig.

Ei­gen­lijk wil­den Qu­aid en Sa­voie in april trou­wen op Ha­waï, maar we­gens het co­ro­na­vi­rus moesten ze hun brui­loft uit­stel­len.

“Het was ge­wel­dig”, al­dus de ac­teur. “Lau­ra was de mooi­ste bruid die je je kunt voor­stel­len.”

Het kop­pel leer­de el­kaar ken­nen op een za­ke­lijk eve­ne­ment en heeft sinds mei 2019 een re­la­tie. Sa­voie volg­de een stu­die boek­hou­den en be­haal­de haar mas­ter­di­plo­ma. Mo­men­teel is ze als pro­mo­ven­dus werk­zaam aan de Uni­ver­si­teit van No­tre Da­me.

Het is niet de eer­ste keer dat Qu­aid voor een veel jon­ge­re vrouw valt. Drie jaar ge­le­den had de Ame­ri­kaan een re­la­tie met het nu 32-ja­ri­ge mo­del San­ta Au­zina. De ac­teur was tus­sen 1978 en 1983 ge­trouwd met ac­tri­ce P.J. So­les, tus­sen 1991 en 2001 met ac­tri­ce Meg Ry­an en tus­sen 2004 en 2018 met vast­goed­ma­ke­laar Kim­ber­ly Buf­fing­ton.

Met Ry­an kreeg Qu­aid een zoon. Tij­dens zijn re­la­tie met Buf­fing­ton kreeg hij via een draag­moe­der een twee­ling. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.