Be­fim­mo in zee met Co.Sta­ti­on

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL ­ Be­fim­mo par­ti­ci­peert in Co.Sta­ti­on, een plat­form voor tech­no­lo­gi­sche en di­gi­ta­le start-ups. Dat maak­te het vast­goed­be­drijf gis­te­ren be­kend.

Be­fim­mo gaat deel uit­ma­ken van een nieuw sa­men­wer­kings­ver­band of ‘eco­sys­teem’ van Co.Sta­ti­on, dat meer dan 30 be­drij­ven gaat be­ge­lei­den om in­tel­li­gen­te en duur­za­me ge­bou­wen te ont­wer­pen. De mi­li­eu­kwa­li­teit krijgt in die ge­bou­wen een cen­tra­le plek. Daar­bij wordt Be­fim­mo de ‘be­voor­rech­te’ vast­goed­part­ner van het plat­form.

An­de­re aan­deel­hou­ders van Co.Sta­ti­on zijn BNP Pa­ri­bas For­tis, Proxi­mus, SD Worx en USG Pe­o­p­le. (Beurs­dui­vel/ Foto:Co.Sta­ti­on)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.