On­ver­wach­te stij­ging Frans con­su­men­ten­ver­trou­wen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

PA­RIJS - Het con­su­men­ten­ver­trou­wen in Frank­rijk heeft in ju­ni on­ver­wacht een stij­ging la­ten zien. Dit meld­de het Fran­se bu­reau voor de sta­tis­tiek In­see gis­te­ren.

De ver­trou­wens­in­dex no­teert in ju­ni op 97. In mei no­teer­de de in­dex nog op 93. Niet­te­min staat ook de­ze in­dex his­to­risch ge­zien nog al­tijd erg laag, al­dus In­see gis­te­ren.

Er werd door eco­no­men voor ju­ni een da­ling voor­zien naar 92.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.