Pe­gasus – nog meer paar­den

Times of Suriname - - ECONOMIE -

Pe­gasus, wie kent hem niet? Het vlie­gen­de paard. De strijd­ros van Her­cu­les, vol­gens som­mi­ge ver­ha­len (en vol­gens Dis­ney). In­der­daad, we blij­ven even han­gen op paar­den (zie Hip­po­cam­pi), maar rui­len de zee in voor het lucht­ruim. Pe­gasus is na­me­lijk een hy­bri­de we­zen dat zo­wel een paard is, als een vo­gel. Ove­ri­gens is Pe­gasus een hengst, en bij­na al­tijd af­ge­beeld als spier­wit. Hij is ge­bo­ren uit Po­sei­don, de zee­god met de Hip­po­cam­pi als strijd­ros­sen, van­daar komt dus de in­vloed van paar­den­bloed. De vlieg­kunst (en vleu­gels) ko­men van Me­du­sa, het mon­ster met de slan­gen op haar hoofd. We gaan even niet ver­der in op de re­den waar­om Po­sei­don en Me­du­sa el­kaar ‘in­tiem’ ken­den. Der­ge­lij­ke tri­vi­a­li­tei­ten doen er niet toe in my­tho­lo­gie, en ove­ri­gens, de Griek­se my­tho­lo­gie is vol met merk­waar­di­ge voort­plan­tings­ver­ha­len (zie bij­voor­beeld het lijst­je met Griek­se go­den).

Hoe het ook ge­beur­de, Me­du­sa gaf het le­ven aan Pe­gasus en zijn broer Chry­sa­or (een ge­wo­ne man, no­ta be­ne!). Tij­dens de ge­boor­te werd Me­du­sa ont­hoofd door Per­seus, en som­mi­ge sa­gas ver­tel­len dat dit daad­wer­ke­lijk de re­den was waar­om Pe­gasus en zijn broer wer­den ge­bo­ren. Veel moe­der­lief­de hoef­de Me­du­sa in ie­der ge­val niet te to­nen aan haar men­sen­kind en veu­len. Door de ja­ren heen heeft Pe­gasus ve­le be­la­den be­te­ke­nis­sen ge­kre­gen, als sym­bool en icoon. In het be­gin was hij voor­al het boeg­beeld voor wijs­heid, maar in de Re­nais­san­ce ver­an­der­de dat in po­ë­zie en de voor­lo­per van in­spi­ra­tie voor dich­ters. En voor Dis­ney was Pe­gasus de trou­we hond­ach­ti­ge met­ge­zel van Her­cu­les.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.