Zwaan sterft van ver­driet na­dat van­da­len haar on­ge­bo­ren nest ver­nie­len

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een zwaan is ver­moe­de­lijk “ge­stor­ven van ver­driet” na­dat haar on­ge­bo­ren nest­je met ste­nen ver­nield werd.

Het tries­ti­ge ta­fe­reel speel­de zich on­langs af in Ke­ars­ley, een plaats langs het Man­ches­ter ka­naal in En­ge­land. Op 20 mei gooi­den en­ke­le tie­ners ste­nen naar een zwa­nen­nest op een ei­land­je. Daar­bij sneu­vel­den drie van de zes ei­e­ren. Die­ren­rech­ten­ac­ti­vis­ten hiel­den het on­ge­bo­ren nest in het oog en kwa­men tot de pijn­lij­ke con­clu­sie dat er ui­t­ein­de­lijk maar één ei­tje de van­da­len­streek over­leef­de. In­tus­sen had de man­ne­tjes­zwaan door de stress de vrouw­tjes­zwaan ver­la­ten. Be­gin de­ze week werd de vrouw­tjes­zwaan le­ven­loos aan­ge­trof­fen in haar nest. “Ze stierf waar­schijn­lijk van ver­driet om­dat haar le­vens­part­ner door de stress weg­ge­gaan was”, ver­telt Sam Wood­row aan MEN.

Zwa­nen zijn een be­scherm­de dier­soort. Er wordt dan ook een on­der­zoek in­ge­steld naar

de da­ders.

(Waar maar raar/ Foto: Dai­ly­nieuws)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.