Au­to­mo­bi­list ge­wond bij aan­rij­ding met truck

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Een au­to­mo­bi­list is vrij­dag rond 16.45 uur ge­wond ge­raakt bij een aan­rij­ding met een truck op de krui­sing van de Ma­gen­ta­ka­naal- en Wel­ge­dacht C-weg. De po­li­tie heeft hem ver­we­zen voor me­di­sche be­han­de­ling, om­dat hij bloed­de aan de lin­ker­zij­de van zijn ge­zicht.

De au­to reed over de Wel­ge­dacht C-weg ko­men­de van­uit de rich­ting van de In­di­ra Gand­hi­weg en gaan­de in die van de Ma­wa­ka­bo­weg. De truck reed over de Ma­gen­ta­ka­naal­weg

ko­men­de van­uit de rich­ting van de Wel­ge­dacht A-weg en gaan­de in die van de Han­na’s Lust­weg. De aan­rij­ding vond plaats om­dat de au­to geen voor­rang ver­leen­de aan de truck. De au­to reed door en botste op te­gen de truck. De be­stuur­der van de truck die een la­ding zand ver­voer­de, kon niet af­rem­men toen de au­to plot­se­ling de

Ma­gen­ta­ka­naal­weg op­kwam. De truck had scha­de aan de voor­zij­de en de au­to aan de lin­ker-, voor- en ach­ter­zij­de. De po­li­tie kwam ter plek­ke voor on­der­zoek. WJ

De­ze truck en de au­to kwa­men vrij­dag­mid­dag met el­kaar in bot­sing op de krui­sing van de Ma­gen­ta­ka­naal- en Wel­ge­dacht C-weg. De au­to­be­stuur­der raak­te ge­wond. (Ac­ti­on-foto: Shay­len­dra Jar­bandhan)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.