Man doet aan­gif­te van ver­duis­te­ring te­gen broer

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een man heeft bij de po­li­tie aan­gif­te van ver­duis­te­ring van 245 dui­zend eu­ro te­gen zijn ou­de­re broer ge­daan. Zijn broer heeft twee per­ce­len van hem ver­kocht, maar gaf hem geen geld.

De aan­ge­ver ver­tel­de de po­li­tie dat hij twee ei­gen­doms­per­ce­len had aan de An­ton de Kom­straat. Zijn broer vroeg hem om de per­ce­len te ver­ko­pen om­dat hij reeds een ko­per had ge­von­den. De be­na­deel­de ging er­mee ak­koord en gaf zijn broer ver­koop­vol­macht om­dat hij het te druk had. De ou­de­re broer ver­kocht de per­ce­len, maar zei in eer­ste in­stan­tie dat hij geen geld had ont­van­gen. Ach­ter­af bleek dat hij wel het geld heeft ont­van­gen. De per­ce­len wa­ren reeds over­ge­schre­ven op naam van de ko­per. Toen de be­na­deel­de zijn broer hier­over vroeg, deed de man als­of hij niets wist. Hij moest be­drei­gen­de uit­la­tin­gen aan­ho­ren. De man deed daar­om aan­gif­te te­gen zijn broer.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.