Ver­zoek in­vrij­heid­stel­ling roof­moord­ver­dach­te

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Voor Sa­ra­fi­na M, die sa­men met Fran­ky J ver­dacht wordt van de roof­moord op taxi­chauf­feur Jeet­in­dra Sohan, is het ver­zoek op ba­sis van ar­ti­kel 61 van het Wet­boek van Straf­vor­de­ring in­ge­diend om haar vrij te krij­gen. Ad­vo­caat Mau­reen Nib­te heeft het ver­zoek ge­daan.

Sa­ra­fi­na M blijft bij haar ver­kla­ring dat zij niet van te­vo­ren wist dat Fran­ky J van plan was de taxi­chauf­feur te do­den. Zij moest van Fran­ky J de chauf­feur bel­len en vra­gen om een rit te rij­den. Zij had een re­la­tie met Fran­ky J en werd door hem bij­na da­ge­lijks mis­han­deld. Zij gin­gen sa­men in de taxi. Fran­ky J zou on­der­weg heb­ben ge­zegd dat een tan­te voor de taxi­rit zou be­ta­len. Hij zocht naar een adres waar­bij de chauf­feur moest blij­ven rij­den. Hij bel­de ook naar ie­mand. Vol­gens Sa­ra­fi­na M haal­de Fran­ky J op een ge­ge­ven mo­ment een mes te­voor­schijn waar­mee hij de chauf­feur stak. Fran­ky J dump­te het lijk van het slacht­of­fer aan de Mag­ne­si­um­straat en zet­te de jon­ge­da­me na­dien af bij haar broer. Sa­ra­fi­na M mocht van Fran­ky J nie­mand daar­over ver­tel­len.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.