Brom­fiet­ser en au­to be­lan­den in goot

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een brom­fiet­ser is vo­ri­ge week na een aan­rij­ding met een au­to in de trens aan de Mon Plai­sir­weg be­land. Hij vloog als ge­volg van de bot­sing de goot in en raak­te ge­wond. De po­li­tie ver­wees hem voor me­di­sche be­han­de­ling.

De brom­fiets en een au­to re­den over de Mon Plai­sir­weg ko­men­de van­uit de rich­ting van de Pt Pal­tan Te­wa­rie­weg en gaan­de in die van de In­di­ra Gand­hi­weg. De brom­fiet­ser die voor­reed, wil­de op een ge­ge­ven mo­ment rechts af­slaan naar een in­rit, maar let­te niet op dat een au­to ach­ter hem aan­kwam. De au­to reed met ho­ge snel­heid; de be­stuur­der zag de brom­fiet­ser plot­se­ling een recht­se bocht be­schrij­ven. De chauf­feur wil­de een aan­rij­ding voor­ko­men en ging naar de rech­ter­zij­de. Hij reed toen de brom­fiets van ach­te­ren aan.

De brom­fiet­ser vloog de trens in ter­wijl zijn brom­fiets op de weg viel. De au­to ram­de ver­vol­gens een be­ton­nen schoei en kwam op zijn zij in de trens te­recht. De be­stuur­der klau­ter­de uit zijn wa­gen en kwam op de weg. Om­stan­ders haal­den de brom­fiet­ser uit de goot.

De po­li­tie kwam na de mel­ding ter plek­ke voor on­der­zoek. Zij scha­kel­de de sleep­dienst in. De au­to is uit de trens ge­haald en met een sleep­wa­gen af­ge­voerd. De brom­fiet­ser was er niet eens mee dat hij als ver­oor­za­ker is aan­ge­merkt.

WJ

Een brom­fiet­ser is vo­ri­ge week aan de Mon Pla­sir­weg ge­wond ge­raakt na een aan­rij­ding met een au­to. Hij vloog de goot in. (Ac­ti­on­foto: Shay­len­dra Jar­bandhan)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.