Wo­ning en in­boe­del af­ge­brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een wo­ning aan de Vre­den­burg se­rie A is za­ter­dag in vlam­men op­ge­gaan. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat de brand­weer van post Le­ly­dorp de mel­ding van de wo­ning­brand bin­nen­kreeg. Toen zij ter plaat­se kwam, was er spra­ke van een uit­slaan­de brand. Het huis was reeds ge­deel­te­lijk in­ge­stort.

Het huis met de in­boe­del was ten tij­de van de brand niet be­woond. De ei­ge­naar be­vindt zich in het bui­ten­land. De wo­ning was ver­ze­kerd en ook aan­ge­slo­ten op het elek­tri­ci­teits­net. Er heb­ben zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor­ge­daan.

Pi­nas zegt dat bouw­vak­kers die be­zig wa­ren een wo­ning te bou­wen op het be­len­den­de per­ceel rook­ont­wik­ke­ling bij de wo­ning za­gen. Zij stel­den de brand­weer met­een in ken­nis. De oor­zaak van de brand is nog on­be­kend; de po­li­tie is be­zig met het on­der­zoek. De brand­weer­man­nen kre­gen as­sis­ten­tie van col­le­ga’s van post Toe­komst­weg in de vorm van een tank­wa­gen.

De mel­ding van de brand kwam bin­nen om 14.53 uur. De brand­weer­lie­den ruk­ten bin­nen twee mi­nu­ten uit en ar­ri­veer­den om 15.02 uur ter plaat­se. Zij kre­gen de brand on­der con­tro­le om 15.44 uur.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.