Cal­cut­ta­ka­naal West schoon­ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SARAMACCA - Veld­ar­bei­ders van het res­sort Cal­cut­ta heb­ben vrij­dag schoon­maak­werk­zaam­he­den ver­richt aan het Cal­cut­ta­ka­naal West. Dit ka­naal ont­wa­tert de per­ce­len van het Cal­cut­ta­ge­bied West via de Koen­dan­lalsuis naar de Sa­ram­ac­ca­ri­vier toe.

Het Cal­cut­ta­ge­bied West staat be­kend als een land­bouw­ge­bied waar ver­schil­len­de dro­ge ge­was­sen wor­den ge­teeld. Door de re­gen­tijd be­staat de kans dat ge­bie­den bij slech­te ont­wa­te­ring on­der wa­ter ko­men te lig­gen. Dit kan enor­me scha­de rich­ten aan de aan­plant van de land­bou­wers. Dis­tricts­com­mis­sa­ris Sar­wan­koe­mar Ra­mai wil voor­ko­men dat de boe­ren scha­de lij­den van­we­ge wa­ter­over­last. Hij wil daar­om dat de in­fra­struc­tuur on­der­hou­den wordt. De land­bou­wers zijn bij­zon­der blij dat het ka­naal is aan­ge­pakt. Ook zijn ar­bei­ders in­ge­zet voor maai­werk­zaam­he­den langs de Cal­cut­ta­weg en voor het her­stel­len van de wa­ter­sleu­ven aan de WestCal­cut­ta­weg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.