Weeg­schaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je hebt be­hoor­lijk wat am­bi­ties en dat is na­tuur­lijk ge­wel­dig. Zorg er ech­ter wel voor dat het niet al­leen bij dro­men blijft en maak plan­nen. Je hebt heel wat meer in je mars dan je denkt. Niet ie­der­een heeft de­zelf­de ge­woon­tes. Je bent waar­schijn­lijk iets be­lang­rijks ver­ge­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.