Schor­pi­oen 24 ok­to­ber - 22 no­vem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je lief­des­le­ven loopt van­daag op rol­le­tjes. Je kunt goed met je part­ner pra­ten en de seks is ook be­vre­di­gend. Dat maakt jou po­si­tief en blij ge­stemd. Ook fi­nan­ci­eel zit het ein­de­lijk eens mee. Het lijkt er­op dat je mag gaan oog­sten. Je in­zet van de af­ge­lo­pen tijd wordt be­loond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.